MİSYONUMUZ

İnsan ve toplum sorunlarının karmaşık bir bütün
oluşturduğu günümüz dünyasında,
bu sorunlara sadece mühendisliğin ve mimarlığın sınırları
içerisinde çözüm aramanın
etkin bir yöntem olmayacağı bilinciyle hareket ederek,
işverenlerimizin çok yönlü çözüm ortağı olmaktır.
Değerlerimiz