P + M HEDEFİMİZ

Gelişen İK Süreçleri Yönetimi ile birlikte firmalar da sosyal aktivite alanına her geçen gün daha fazla önem vermeye başlamıştır. Takım halinde paintball turnuvaları, yelken yarışları, rafting gibi faaliyetlere yönelen birçok kurumsal firma olmuştur. Bu aktiviteler bireylerin iş hayatında yaşadıkları süreçlere de pozitif etki sağlayarak, onları takım çalışmasına daha yatkın hale getirmekte ve aynı zamanda ortak strateji ve hedef paylaşımı oluşturmaktadır.

 Bu doğrultuda P+M Team, 5 klasik arabayla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen çeşitli Klasik Otomobil rallilerine katılmaktadır. Böyle bir faaliyet iş süreçlerinde karşılaşılan problem çözme, hızlı karar alma, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleme, etkin zaman yönetimi gibi konularda da çalışanları pozitif etkilemektedir. Bunun yanında ortak hedeflere erişme, rekabet ortamında farklılaşma, dostluk ve paylaşım gibi konularda da çalışanları geliştirmektedir.

 Klasik Otomobil yarışı bir hız yarışı değil, strateji ve paylaşım yarışıdır. P+M Team, Klasik Otomobil Kulübü ve Turing' in düzenlediği bu yarışlara katılmaktadır ve böylece diğer firmalarla etkileşim içinde olmaktadır.
Hedefimiz